Aanmelden bij BrightPensioen

Meld je bedrijf aan

Hoe ziet onze oplossing eruit?

Dit mag je verwachten:

  • Je kunt het makkelijk zelf regelen
  • Helder en betaalbaar
  • Geen verplichte bijdrage of deelname

Alle productspecificaties en -voorwaarden nog eens lezen? Kijk hieronder

Wat hebben wij nodig?

Houd de volgende documenten bij de hand:

  • Uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan één maand
  • Uittreksel uit UBO-register (voor bedrijven met rechtspersoonlijkheid) of een bevestiging van inschrijven
  • Organigram/grafische weergave van de juridische structuur van het bedrijf
  • Kopie ID van de tekenbevoegde bestuurder
Aanmelden bij BrightPensioen
AFM_risico_indicator_Brightpensioen_2023_risico4_pensioenproducten AFM_risico_indicator_Brightpensioen_2023_risico4_neutraal AFM_risico_indicator_Brightpensioen_2023_risico4_defensief

Op een rijtje wat je moet weten: zoals de uitvoeringskosten en de voorwaarden.

Dit moet je weten

Je bent flexibel in wie er meedoet

Als werkgever bepaal je zelf aan wie je deze arbeidsvoorwaarde aanbiedt. Bijvoorbeeld aan iedereen met een contract voor onbepaalde tijd.

Je kunt medewerkers niet verplichten

Zelfs al zou je willen: je kunt medewerkers nooit verplichten een pensioenrekening te openen. Dat blijft de keuze van de medewerker.

Bright pensioenoplossing is fiscaal aantrekkelijk

De pensioenrekening (lijfrenterekening) bij Bright is fiscaal aantrekkelijk. De betaalde inkomstenbelasting over de inleg kunnen medewerkers terugvragen via de Belastingdienst.

Medewerkers zijn gebonden aan hun jaarruimte

De inleg op de pensioenrekening moet binnen de fiscale jaarruimte vallen om belasting terug te kunnen krijgen. Dit wordt berekend op basis van het inkomen van vorig jaar. Het kan daarom zo zijn dat medewerkers in het eerste jaar weinig ruimte hebben om in te leggen.

Je medewerker meldt zichzelf aan

De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en belastingteruggaaf. Dit kan tijdens de jaarlijkse belastingaangifte of via een voorlopige teruggaaf. Voor medewerkers zonder eigen woning of auto van de zaak is dat laatste aan te raden, zodat ze uitgenodigd worden om aangifte te doen.

Je medewerker is zelf verantwoordelijk

BrightPensioen biedt een derde pijler (lijfrente) oplossing. De verantwoordelijkheid van de werkgever is daardoor beperkt. De overeenkomst is direct tussen medewerker en BrightPensioen.

Bijdrage op het salaris

Een pensioenbijdrage in de derde pijler gaat via een bruto-toeslag op het salaris. Medewerkers hebben hierdoor een hoger salaris en zijn voor een hoger bedrag sociaal verzekerd. Kies je als werkgever voor incasso bij de werkgever? Dan moet de inleg die jij als werkgever betaalt, op de salarisstrook van de medewerker netto ingehouden worden.

Je betaalt sociale lasten en loonheffing

Doordat de pensioenbijdrage het salaris verhoogt, betaal je als werkgever sociale lasten over de bijdrage. Dit is ongeveer 20%. Bij medewerkers die recht hebben op toeslagen, kan het zijn dat dit bedrag lager wordt als hun salaris stijgt.

Een rekening verhuist mee

Een medewerker die uit dienst gaat, behoudt zijn of haar rekening(en). Hij of zij kan blijven inleggen en het lidmaatschap zelf betalen. Of kiezen voor een inlegpauze en het lidmaatschap pauzeren.

Jij geeft de mutaties door

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Bijvoorbeeld als je een nieuwe medewerker aanneemt die zich wilt aanmelden. Of als een medewerker uit dienst gaat.De uitvoeringskosten

Vergoeding per persoon per jaar:
t/m 20 medewerkers                € 180
medewerker 21 t/m 50             € 160
medewerker 51 en verder         € 150

Daarnaast betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 per persoon.

Bovenstaande uitvoeringskosten zijn excl. BTW.

De prijskaartjes van beleggen tegen kostprijs

Wij beleggen tegen kostprijs. En daar profiteren jouw medewerkers van! Want door tegen kostprijs te beleggen, blijft het gros van de inleg beschikbaar voor hun pensioen.

Instapvergoeding: 0,07% voor elke storting
Lopende fondskosten defensief: 0,13% in 2022
Lopende fondskosten neutraal: 0,19% in 2022
Uitstapvergoeding: 0,05% voor elke opname

label label label